Calgary Junior Go Club

The Calgary Junior Go Club is dedicated to the promotion of junior Go in Calgary area.

The club is open to every junior Go player from Kyu to Dan. Our goal is to help children and youth to improve their Go skills. We use a system of group classes and tournaments.

More Info

Contact

CalgaryJuniorGo@gmail.com 4039198166

Address

11161 Bonaventure Dr SE
Calgary, Alberta
T2J 6S1

Members

Name Rank Certificate
Yun Sun 4d
Angela Huang 10k
Zihan(Helen) Jiang 1d
Yi He Sun 20k
Minghao Liu 25k
Zhengyang Yang 25k
Youmi Liu 25k
Raymond Ruizhou Li 25k
Xinghao Yin 15k
Yiming Chen 25k
William Ren 25k
Elaine Sun 25k
Derek Zhen 25k
Alicia Li 25k
Dorothy Wang 25k
Curtis Yida Song 25k
Xiang Ye 25k
Jiaxing An 25k
Justin Liang 19k
Yuexi (Yolanda Lee) Du 19k
Yannis Lee Du 23k
Darren Li 18k
Haoen Jiao 13k